mylittlepleasures.pl

mylittlepleasures – podróże, turystyka, rekreacja, zdrowie

Rekreacja

Wizy nieimigracyjne do USA. Czym są? Jak można je uzyskać?

Wjechanie do wielu krajów na świecie wymaga wcześniejszego uzyskania wizy. Do tej grupy zaliczają się również Stany Zjednoczone. Wśród dostępnych wiz do USA znajdują się wizy nieimigracyjne. Co warto o nich wiedzieć?

Czym jest wiza nieimigracyjna?

Wiza nieimigracyjna jest rodzajem wizy, która nie umożliwia imigracji, czyli stałego osiedlenia się w danym kraju. Jest ona przeznaczona przede wszystkim dla osób mieszkających na stałe w innych krajach i podróżujących w celach turystycznych, służbowych, pracowniczych, edukacyjnych czy medycznych.

Obecnie wizy nieimigracyjne najczęściej wydawane są do Stanów Zjednoczonych. Kiedy konieczne jest ubieganie się o takie wizy? Jak przebiega proces ich uzyskania?

Wizy nieimigracyjne do USA

Amerykańska wiza nieimigracyjna jest dokumentem wydawanym przez Ambasadę albo przez Konsulat Stanów Zjednoczonych. Jest ona umieszczana w paszporcie jako naklejka. Wydawana jest w 18 kategoriach.

Wizy nieimigracyjne pozwalają na pobyt w Stanach Zjednoczonych tych osób, które nie kwalifikują się do Programu Ruchu Bezwizowego (Visa Waiver Program). Warto pamiętać, że Program Ruchu Bezwizowego dotyczy tylko podróżujących w celach turystycznych lub biznesowych i pobytów do 90 dni.

Nieimigracyjna wiza nie gwarantuje wjazdu na terytorium USA, ale jedynie uprawnia do starania się o wjazd. Ostateczną decyzję o wpuszczeniu osoby ubiegającej się o wjazd podejmuje amerykański urzędnik imigracyjny DHS. Określa on również czas trwania pobytu. Wobec tego może zdarzyć się, że urzędnik nie wpuści osoby do Stanów Zjednoczonych z określonych względów.

Jak ubiegać się o wizy nieimigracyjne do USA?

Do uzyskania wizy nieimigracyjnej należy przygotować poniższe dokumenty:
– wniosek wizowy na formularzu DS-160,
– aktualny paszport i poprzednie paszporty, gdy zawierały wizy,
– skan strony ze zdjęciem w paszporcie,
– zdjęcie 5 x 5 cm,
– dodatkowe dokumenty zależnie od kategorii wizy.

Wstępne formalności związane z uzyskaniem wizy realizuje się za pomocą internetu. Aby otrzymać dokument, należy również udać się do Konsulatu albo do Ambasady Stanów Zjednoczonych. Tam należy wziąć udział w specjalnym wywiadzie – rozmowie kwalifikacyjnej. Gdy wiza zostanie przyznana, wówczas zawierający ją paszport można odebrać osobiście w punkcie odbioru lub też można zamówić jego doręczenie za pośrednictwem firmy kurierskiej za opłatą.

Wobec tego w sytuacji, gdy planuje się podróż do Stanów Zjednoczonych, konieczne może być uzyskanie wizy nieimigracyjnej. Są one przeznaczone dla tych osób, które nie kwalifikują się do Programu Ruchu Bezwizowego (Visa Waiver Program).